Bedrijfsopvolgingsfaciliteit bij vastgoed-BV

Een vader is eigenaar van aandelen in een zogenaamde vastgoed BV. Deze BV belegt in onroerend goed en neemt deel in de exploitatie en ontwikkeling van zakelijk vastgoed, zoals winkelcentra, kantoorgebouwen en bedrijfshallen. Hij schenkt aan aandeel in deze vastgoed BV aan zijn dochter. De vraag is nu of deze schenking belast is voor de schenkbelasting of niet.

De schenkbelasting kent namelijk een forse vrijstelling voor ondernemingsvermogen wanneer sprake is van bedrijfsopvolging. De vraag is of het aandeel in de vastgoed BV kan worden gezien als ondernemingsvermogen. De Belastingdienst vindt van niet, waardoor beroep wordt ingesteld bij de rechtbank.

De rechtbank is het niet met de Belastingdienst eens. De activiteiten van de BV waren naar mening van de rechtbank niet alleen verricht met het oog op de verkoop en verhuur van het vastgoed. Haar activiteiten waren omvangrijker dan bij vermogensbeheer gebruikelijk is en waren gericht op het behalen van een hoger rendement. Bovendien liep de BV een groter risico dan bij reguliere beleggingen.

In beroep is ook het gerechtshof van mening dat er in dit geval sprake is van activiteiten die uitstijgen boven normaal vermogensbeheer. Er wordt namelijk meer arbeid verricht en er is sprake van een hoger rendement. De BV heeft een grote vastgoedportefeuille van meer dan € 7 miljoen, waarin regelmatig ontwikkelingsactiviteiten plaatsvinden met voortdurende inschakeling van professionele deskundigen, zoals juristen en makelaars, onder actief toezicht van de directie van de BV. Het gemiddeld behaalde directe rendement van de BV is 9,3% per jaar, terwijl het gemiddelde rendement in Nederland van beleggingen in winkels en kantoren slechts 6,4% is.

Ook naar mening van het gerechtshof is er in casu dus sprake van ondernemingsvermogen waardoor de vrijstelling voor de bedrijfsopvolging kon worden toegepast. Er was dus geen schenkbelasting verschuldigd.

Tip: De bedrijfsopvolgingsfaciliteit biedt een forse besparing van schenk- en erfbelasting. Deze faciliteit kan ook gelden voor de overdracht van de aandelen in een vastgoed-BV. Deze BV moet dan wel een onderneming drijven. Om dit laatste succesvol te kunnen stellen moet u wel aannemelijk maken dat er sprake is van meer arbeid en meer rendement dan bij vermogensbeheer.