Fiets van de zaak eenvoudiger

Momenteel zijn de fiscale regels voor een fiets van de zaak ingewikkeld. Verder leveren zij de nodige administratieve rompslomp op voor de werkgever en werknemer. Het kabinet heeft nu aangekondigd de fiets van de zaak aantrekkelijker te willen maken. Hiertoe wordt een vereenvoudiging aangekondigd die op 1 januari 2020 moet ingaan.

Als een werkgever momenteel een fiets van de zaak verstrekt, moet hij voor het privé-gebruik een bijtelling bij het loon van de werknemer tellen. Anders dan bij de auto van de zaak, bestaat er voor een fiets geen forfait om de waarde van het voordeel vast te stellen. Daarom moet per geval worden bepaald wat het werkelijke voordeel van de fiets van de zaak is. Hiervoor moet de werknemer een kilometeradministratie bijhouden van de gefietste kilometers.
In de praktijk houdt dat nu in dat de op basis van de bijgehouden privé gefietste kilometers worden vermenigvuldigd met de kilometerprijs van de fiets (kosten van afschrijving, onderhoud, reparatie, verzekering en eventueel elektriciteit per kilometer). Dat is veel ingewikkelder dan een jaarlijks forfait, zoals bijvoorbeeld een bijtelling op basis van een percentage van de catalogus- of verkoopprijs. Dat zou ook de kilometeradministratie overbodig maken.

Door de regels voor de fiets van de zaak wil het kabinet een impuls geven aan de stimulering van de fiets door werkgevers.

Tip: Overweegt u aan medewerkers een fiets van de zaak te verstrekken, maar houdt de administratieve rompslomp u op dit moment nog tegen? Wacht dan, als dat kan, tot januari 2020. In de aanloop naar januari 2020 zal meer duidelijk worden over de vereenvoudiging