Factuur naar onjuiste BV; BTW niet aftrekbaar

Een advocaat verleent zijn diensten aan een ondernemer met diverse BV’s. De BV aan wie de facturen zijn verzonden gaat failliet. De vraag is of deze BV de BTW op deze facturen terecht in aftrek heeft gebracht. De Belastingdienst is van mening van niet en legt naheffingsaanslagen op, waartegen de ondernemer in bezwaar en beroep gaat.

De rechtbank oordeelt dat de BV de BTW op de nota's van de advocaat niet in aftrek kan brengen omdat die BV niet op de nota's wordt genoemd als de ondernemer aan wie de diensten zijn verleend. Uit de omschrijving blijkt namelijk dat het werkzaamheden betreft in de strafzaak tegen de ondernemer persoonlijk.

In hoger beroep gaat het gerechtshof een stap verder. Volgens het hof ontbreekt het verband tussen de diensten van de advocaat en de economische activiteit van de BV. De BV was namelijk in het geheel niet betrokken geweest bij de rechtshandelingen die hebben geleid tot de strafrechtzaak. Kortom: het gerechtshof is van mening dat de BV de BTW niet had mogen terugvragen. De Belastingdienst wordt derhalve in het gelijk gesteld.

Tip: Het komt wel voor dat nota’s voor persoonlijke zaken aan een BV van een ondernemer worden verstuurd. Doel is dan om de kosten en de daarin begrepen BTW af te kunnen trekken. Dit is echter alleen mogelijk als de betreffende kosten kunnen worden toegerekend aan de economische activiteit van de BV en daarmee zakelijk zijn.