Stop met pensioenopbouw in eigen beheer in 2016

Indien u pensioen in eigen beheer opbouwt, moet u er in elk geval voor zorgen dat deze opbouw in 2016 stopt en de juiste acties zijn genomen. Indien u te lang wacht riskeert u dat de gehele pensioenaanspraak fiscaal niet meer kwalificeert als pensioen. U kunt in dat geval geconfronteerd worden met een heffing van maximaal 72% (belasting en revisierente) over de commerciële waarde van het totaal opgebouwde pensioen.

Leg daarom samen met uw BV vast dat de pensioenopbouw stopt in 2016. Deze vastlegging moet plaatsvinden vóór 31 maart 2017!

Wat staat u in 2017 te wachten? U moet kiezen wat er met het opgebouwde pensioen in eigen beheer gaat gebeuren. Daarvoor krijgt u drie opties.

- U kunt kiezen voor afkoop. U krijgt drie jaar de tijd om uw pensioen in eigen beheer af te kopen en over te maken naar privé.
- U kunt kiezen voor een oudedagsverplichting, een nieuwe vorm van pensioen in eigen beheer.
- Als laatste optie kunt u kiezen om uw toekomstige opbouw te staken en uw reeds opgebouwde pensioen te laten staan.

Ga goed na welke optie de juiste voor u is. Elke optie heeft ook nog eens eigen voorwaarden waaraan u dient te voldoen.