Gebruikelijk loon verlaagd voor startups

Wist u dat vanaf 1 januari 2017 directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van een innovatieve startup niet meer verplicht zijn zichzelf een belastbaar loon te geven van € 45.000?


Als dga hoort u normaal gesproken vanuit uw BV een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Dit is in het kort de gebruikelijk loonregeling.


Bij startende innovatieve, technologische ondernemingen is het niet gebruikelijk om de oprichters daarvan direct vanaf de start een salaris toe te kennen van minimaal € 45.000.


Zodoende zijn innovatieve, technologische starters (ondernemingen die binnen de WSBO als starter zijn aangemerkt) met ingang van 2017 niet langer verplicht om haar dga’s een gebruikelijk loon toe te kennen van minimaal € 45.000. Gedurende de eerste drie jaren hoeven ze hun dga’s slechts een loon toe te kennen gelijk aan het minimumloon (2016: circa € 20.000).

Voor ondernemers biedt dit kansen om verder te investeren in de onderneming om haar doelen en visie te realiseren.