Vakantiegeld uitbetalen?

Veel bedrijven betalen in deze maand het vakantiegeld uit. Sinds 1 januari 2018 zijn de spelregels voor het vakantiegeld aangepast. Als u namelijk overwerkloon uitbetaalt, dan geldt sinds 1 januari 2018 dat een werknemer ook recht op vakantietoeslag heeft over het overwerkloon. Dus over de uitbetaalde overwerkuren moet u ook 8 procent vakantietoeslag betalen. Dat is niet het enige aandachtspunt rond vakantiegeld. Wij noemen nog de volgende aandachtspunten.

Het vakantiegeld wordt berekend over het brutoloon. Over bonussen, dertiende maanden, tantièmes, winstuitkeringen of onkostenvergoedingen hoeft u geen vakantiegeld te betalen. Het vakantiegeld moet uiterlijk in juni worden uitbetaald. Als een werknemer ziek is, loopt de opbouw van het vakantiegeld door.

Tip: U mag op basis van bepaalde prestaties van werknemers een bonus in de vorm van extra vakantiegeld in het vooruitzicht stellen. Een malus or korting mag echter niet. U dient altijd minimaal 8 procent vakantiegeld uit te betalen.