ZZP-ers: toezicht belastingdienst per 1 juli 2018

De soap rondom de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft weer een vervolg gekregen. De Belastingdienst heeft namelijk aangegeven dat de handhaving van deze wet is uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2020, maar alleen als het gaat om goedwillende zzp-ers en hun opdrachtgevers. De Belastingdienst gaat vanaf 1 juli 2018 wel strenger optreden tegen schijnzelfstandigheid. Kort gezegd gaat de Belastingdienst de wet nu handhaven bij alle kwaadwillenden en niet meer alleen bij de ernstige gevallen. Wat betekent dit concreet?

De Belastingdienst heeft een toezichtsplan gepubliceerd. Daarin staat hoe vanaf 1 juli 2018 invulling zal worden gegeven aan het toezicht op arbeidsrelaties.

Wanneer doen een opdrachtgever en opdrachtnemer het volgens de Belastingdienst goed? Opdrachtgever en opdrachtnemer beoordelen gezamenlijk of de opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd. Als de werkzaamheden zich hiervoor lenen en er ook feitelijk op de overeengekomen wijze gewerkt wordt, doet de opdrachtnemer het, net als de opdrachtgever, goed. Wanneer het past bij de werkzaamheden, kan er ook gebruikt worden gemaakt van een van de (algemene of branchespecifieke) modelovereenkomsten. Ook hier geldt dat overeenkomstig deze overeenkomst gewerkt moet worden.

Kwaadwillenden zijn opdrachtgevers die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan.