Pensioen in eigen beheer? Actie nodig voor 1 juli as!

Eind vorig jaar had staatssecretaris Wiebes de stemming over de uitfasering van het pensioen in eigen beheer in de Eerste Kamer nog tegengehouden. Nu is hetzelfde wetsvoorstel op een paar punten aangepast en is de Tweede Kamer is op donderdag 9 februari 2017 akkoord gegaan.


De Eerste Kamer moet weliswaar nog instemmen, maar de verwachting is dat ook deze kamer akkoord zal gaan. De ingangsdatum van de nieuwe wetgeving zal naar verwachting zijn op 1 april a.s. Vanaf dat moment is het voor dga’s niet meer mogelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen.


De nieuwe wetgeving komt er op neer dat er vanaf 1 april a.s. geen verdere pensioenopbouw in eigen beheer mogelijk is. U krijgt drie jaar de tijd om te kiezen wat u wilt gaan doen met de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Er zijn drie mogelijkheden:


• Het pensioen afkopen tegen de fiscale waarde met een belastingkorting.
• Het pensioen omzetten tegen de fiscale waarde in een oudedagsverplichting.
• Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is echter niet meer mogelijk.


Als de Eerste Kamer instemt heeft u na de ingangsdatum drie maanden de tijd, dus tot 1 juli 2017, om een aantal zaken te regelen ten aanzien van het pensioen in eigen beheer. U moet daarbij denken aan onder andere het premievrij maken/stopzetten van de opbouw van het pensioen, het aanpassen van de pensioenbrief en de besluitvorming over deze punten in de algemene vergadering van aandeelhouders vaststellen en vastleggen.