Aannemer of toch hovenier?

Een aannemersbedrijf levert en plaatst gevels voor woningen, flatgebouwen en kantoren. Daarbij wordt een 'all in' prijs gehanteerd. Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden onderaannemers ingeschakeld. Daarnaast verleend het bedrijf via een andere vennootschap hovenierswerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden hoofdzakelijk met eigen werknemers uitgevoerd. De vraag is nu of het bedrijf ingedeeld moet worden in sector 1 (agrarisch bedrijf) of sector 3 (bouwbedrijf). Het belang van deze vraag zit hem in de hoogte van de verschuldigde premies. De ene sector is ‘duurder’ dan de andere.

De wet bepaalt dat als een werkgever werkzaamheden laat uitvoeren die tot verschillende sectoren behoren, dat hij van rechtswege is aangesloten bij de sector waartoe de werkzaamheden behoren waarvoor hij het grootste bedrag aan premieplichtig loon betaalt. Daarbij geldt de loonsom bij de werkgever zelf als maatstaf. De loonsom van de voor de werkzaamheden ingeschakelde onderaannemer(s) is niet relevant. De in het voorbeeld genoemde aannemer zou dus zo maar kunnen worden ingedeeld in sector 1 (agrarisch bedrijf).

Tip: Als een bedrijf werkzaamheden uitvoert die tot meerdere sectoren behoren, gaat het voor de sectorindeling van de eigen werknemers om hun premieplichtig loon en dus niet om de werkzaamheden met de hoogste omzet. Met goed advies over sectorindeling kunt u geld besparen.