Uitstel maatregelen pensioen in eigen beheer

Op verzoek van Staatssecretaris van Financiën Wiebes heeft de Eerste Kamer de stemming over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld.

Het opmerkelijke verzoek van de staatssecretaris komt nadat hij vanuit de praktijk signalen had gekregen dat het wetsvoorstel de mogelijkheid zou bieden om bij een omzetting in een oudedagsverplichting de waarde van alle toekomstige indexaties in een keer ten laste van de fiscale winst te brengen.

Om te beoordelen wat de effecten hiervan zijn, in het bijzonder de grootte van de groep die hiervan gebruik maakt of kan maken, moet naar de mening van de staatssecretaris nader onderzoek plaatsvinden.


Wiebes bereidt daarom een novelle voor waarin hij eventueel flankerende maatregelen zal opnemen en waarin hij ook een wijziging van de datum van inwerkingtreding zal voorstellen. In die novelle zal dan naar verwachting terugwerkende kracht worden voorzien voor de overige pensioenmaatregelen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen.